Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu http://senpo.si.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu http://senpo.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja Senpo ali družb, katerih vsebine so uporabljene na senpo.si.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na http://senpo.si strani so informativne narave. Podjetje Senpo se bo trudilo za optimalno delovanje senpo.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo senpo.si. Vsi uporabniki uporabljajo senpo.si na lastno odgovornost. Niti podjetje Senpo, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi senpo.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na senpo.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podjetje Senpo tudi ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Senpo ne more biti odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe senpo.si.

Podjetje Senpo se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Podjetje Senpo lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na senpo.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa http://senpo.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

To pravno obvestilo lahko podjetje Senpo kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Podjetje Senpo avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani , predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Senpo podatke o obiskanosti http://senpo.si uporablja za lastne potrebe.